Over ons
Over ons

Dit is Calibre Alignment

Photo 1616587896595 51352538155b

De juiste mensen op de juiste plek. Onze aanpak is altijd maatwerk en gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Wij zijn zowel mens- als resultaatgericht. Wij zorgen dat er een heldere visie is op het eindresultaat en zorgen voor een goed gepland veranderingsproces. Wij verbinden mensen, zorgen voor heldere communicatie en betrokkenheid.

Calibre leidt of begeleidt veranderingen. Wij leggen het accent op het slaan van een brug tussen de organisatie en het project waardoor het resultaat verankerd wordt. Wij vervullen hierbij graag de rol van regisseur of coördinator.

Onze opdrachtgevers zijn continu in beweging. Verandering en verbetering zijn noodzaak om te kunnen overleven. Omdat ‘tijdens de verbouwing de winkel gewoon open moet blijven’ dreigt men nogal eens niet in control te zijn. Wij stellen de opdrachtgever in staat om in control te komen.

Door een interactieve werkwijze brengen we teams in beweging. We verbeteren de samenwerking, inspireren, maken energie los, zorgen voor duidelijke communicatie en vergroten daarmee de betrokkenheid van alle partijen. Door in control te zijn, heeft men weer de mogelijkheid om naar de toekomst te kijken.

Samen met onze opdrachtgevers:

 • Realiseren wij projecten met een duidelijk van tevoren overeengekomen resultaat
 • Optimaliseren wij processen met een focus op doorlooptijdverkorting en faalkosten reductie
 • Voeren wij veranderingen door die gericht zijn op strategische vernieuwing en continue verbetering

Wij starten onze opdrachten vaak als het nodig is om een project weer vlot te trekken of wanneer er een duidelijke noodzaak is voor procesverbetering. Wij zien onze opdracht pas als afgerond als de organisatie weer in staat is om de touwtjes zelf in de hand te nemen.

Het is onze vaste overtuiging dat alleen door een langdurige en intensieve samenwerking met de opdrachtgever aan te gaan de gewenste resultaten behaald kunnen worden. Het combineren van onze branchekennis en projectexpertise met de aanwezige kennis en ervaring in uw organisatie is een randvoorwaarde voor succes.

Wij behalen resultaten door de talenten, kennis en kunde van uw medewerkers te bundelen. Door de samenwerking in teams te versterken realiseren we niet alleen het projectresultaat maar vergroten we ook het werkplezier.

Samenwerken

 • Wij leveren een actieve bijdrage aan het eindresultaat
 • Wij delen kennis en ervaring met collega’s
 • Wij motiveren anderen om input te leveren
 • Wij kunnen aandachtig luisteren

 

Empathisch

 • Wij kunnen ons verplaatsen in de mensen waarmee we moeten samenwerken, wij begrijpen de emoties in veranderingstrajecten
 • Wij zijn belangstellend en betrokken
 • Wij gaan het gesprek aan en spreken zo nodig anderen aan
 • Wij kunnen in complexe situaties de verschillende belangen goed inschatten

 

Relatiegericht

 • Wij gaan relaties aan vanuit een lange termijn perspectief
 • Wij streven een hoog kwaliteitsniveau na
 • Klanttevredenheid is voor ons een belangrijke drijfveer

Photo 1616587896595 51352538155b

De juiste mensen op de juiste plek

Onze aanpak is altijd maatwerk en gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Wij zijn zowel mens- als resultaatgericht.

Lees meer over ons