Diensten
Onze dienstverlening

Hier ligt onze meerwaarde

Photo 1616587896595 51352538155b

Een greep uit de dienstverlening van Calibre is:

 • Wij leveren projectbijdragen gedurende de gehele levenscyclus van een project.
 • Wij willen meer brengen dan alleen het projectresultaat.
 • Wij weten wat het is om een projectvriendelijke omgeving te creëren.
 • Calibre slaat een brug tussen organisatie en project, waardoor het resultaat verankerd is in de organisatie en het rendement van het project maximaal is.

 • Wanneer een verandering leidt tot wijzigingen in de organisatie (- structuur) en/of werkwijze, is een andere vorm van projectmanagement benodigd.
 • De verander- of implementatiemanager beschikt over een uitgebreider instrumentarium dan de projectmanager. Hij kiest voor een veranderkundige aanpak.
 • De verandermanager geeft richting aan de ontwikkeling die de organisatie wenst door te maken.
 • Training en coaching kunnen instrumenten zijn die worden ingezet om de gewenste verandering vorm te kunnen geven.
 • Een verandermanager weet als geen ander om te gaan met weerstanden en betrokkenheid te creëren.

 • Calibre ziet procesverbetering als een mogelijkheid om de bedrijfsvoering en daarmee ook het bedrijfsresultaat te verbeteren en te beheersen.
 • Zij maakt gebruik van de Lean Six Sigma methodiek. Hiermee kunnen verspillingen worden geëlimineerd, doorlooptijden worden verkort en kosten worden verlaagd.
 • Door procesverbetering verlagen wij de werkdruk.

 • Het geven van financiële informatie en gevraagde- en ongevraagde adviezen aan bestuur en management.
 • Zorgdragen voor onder andere de P&C-cyclus, periodieke rapportages, begrotingen, prognoses en meerjarenplanningen.
 • Het vertalen van de relatie tussen bedrijfsdoelstellingen en financiële informatie.

 • Het uitvoeren door een ervaren deskundige van tijdelijke managementtaken.
 • Calibre helpt organisaties met het realiseren van veranderingen.
 • Voor het voorbereiden van een nieuwe rol waarvoor specifieke expertise nodig is.

Pexels Photo 3860805

De juiste mensen op de juiste plek

Onze aanpak is altijd maatwerk en gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Wij zijn zowel mens- als resultaatgericht.

Lees meer over ons