Cases Prorail

ProRail ICT services

Inhoud opdracht

Projectmanagers (a.i.) binnen de CIO office van ProRail werken projectmatig. Alle projecten hebben een relatie met de kerntaak van ProRail het (kunnen blijven) realiseren van treinpaden voor vervoerders. Twee projecten kennen als focus het realiseren van de mogelijkheid tot uitwijken van de Verkeersleiding (o.a. de continuïteit van het goederenvervoer). Een ander project heeft als focus het creëren van extra capaciteit door het kunnen hergebruiken van geplande goederenpaden die niet gebruikt gaan worden (voor eventuele bijsturing). In deze rol wordt veelvuldig gebruik van experts, ingenieursbureaus en aannemers. Samenwerken aan resultaten met betrokken en bevlogen collega’s geeft veel energie.

Methodes en technieken

Deze rol kan worden vervuld op basis van projectmanagement kennis (o.a. Prince2), alsmede de opgedane kennis en netwerk binnen de spoorbranche. Een technologische achtergrond (HTS) komt hierbij goed van pas om issues, kansen en risico’s snel en goed te begrijpen. Daarnaast helpt het gebruik maken van de “voorwaarden voor effectieve besturing”. Bovendien is advies en ondersteuning nodig op (ICT) technisch vlak.

Resultaat

Het doel is dat deze projecten leiden tot de gewenste resultaten en beheerst verlopen met in achtneming van de binnen ProRail geldende processen en procedures. Dit wordt bevestigd door de positieve terugkoppeling vanuit de verschillende leveranciers, opdrachtgevers en stuurgroepen.

De inzet van Calibre bij ProRail draagt bij aan het in control brengen van de opdrachtgever in haar processen en projecten.